Τι ακριβώς ανέλαβε ο κ. Τσίπρας;

Τι ακριβώς ανέλαβε ο κ. Τσίπρας ;

Κατά δήλωσή του ανέλαβε την πολιτική ευθύνη μετά την Εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική

Ποιο είναι το πρακτικό αποτέλεσμα από την ανάληψη μιας τέτοιας ευθύνης ;

Η “πολυφορεμένη” φράση : “Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη” , σημαίνει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ.

Αποτελεί μια ανούσια στάση , από την στιγμή που κάθε ένας που ευθύνεται για κάτι “πληρώνει” και την προβλεπόμενη ποινή.

Ποια είναι η προβλεπόμενη ποινή για το “Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη” ;

Ποιοι θεσμοί της Πολιτείας είναι επιφορτισμένοι για να κρίνουν , να αξιολογήσουν και τελικά να αποφασίσουν για αυτή την ευθύνη , όταν μάλιστα υπάρχει δημόσια παραδοχή της;

Όταν ο Πρωθυπουργός μιας Χώρας αναλαμβάνει μια τέτοια ευθύνη , τότε  η εν λόγω ευθύνη δεν ταυτίζεται με πράξεις ή παραλείψεις , που στον ένα ή άλλο βαθμό οδήγησαν στην συγκεκριμένη Εθνική τραγωδία;

Λοιπόν, για να πέσουν επιτέλους οι μάσκες , η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για μια πράξη ή ενέργεια ή για παράλειψη , αυτόματα δείχνει τον δρόμο της παραίτησης , της αποχώρησης ή της αποπομπής για το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που με τον έναν ή άλλον τρόπο ενέχονται σε πράξεις , ενέργειες ή παραλείψεις , από τις οποίες προέκυψε γεγονός σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος , πόσο μάλλον όταν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν νεκροί .

Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης που αναλάβατε κ. Πρωθυπουργέ είναι ακόμη μια κοροϊδία, από τις τόσες που μοιράσατε μέχρι τώρα στους Έλληνες Πολίτες.