Ο Μακεδόνας είναι πρώτα Έλληνας και μετά Μακεδόνας – Γράφει η Ιωάννα Π.Λαχανά*

«Ο Μακεδόνας είναι πρώτα Έλληνας και μετά Μακεδόνας», επιγράφεται το άρθρο της Ποινικολόγου κ. Ιωάννας Π. Λαχανά , το οποίο μας εστάλη και το δημοσιεύουμε.

Ακολουθεί το άρθρο

Το Δικηγορικό μου Γραφείο με σχετική επιστολή είχε ενημερώσει από πολλών μηνών τόσο το ΥΠΕΞ όσο και κορυφαίο πολιτειακό παράγοντα για το θέμα της συμμετοχής ή μη ,Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Γράφει η Ιωάννα Π. Λαχανά

Σε περίπτωση δηλαδή που τεκμηριώνονταν επιστημονικά και αμάχητα η συμμετοχή Μακεδόνων στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου συμμετείχαν μόνο Έλληνες το γένος ,τόσο από Ελλάδα ,όσο και από τις ελληνικές αποικίες , τότε αυτόματα ήταν αδιανόητος οποιοσδήποτε διαχωρισμός Μακεδόνων και Ελλήνων.

Δεν δόθηκε απάντηση και το θέμα δεν ήταν αν θα δοθεί ή όχι απάντηση , αλλά εάν ερευνάτο το συγκεκριμένο θέμα επιστημονικά.

Διότι σε καταφατική περίπτωση δεν χρειαζόταν κανένα άλλο επιχείρημα για να αποκλειστούν οι κάτοικοι οιασδήποτε χώρας ή χώρου που δεν έχουν ελληνική καταγωγή από την ονομασία Μακεδόνας , αναλογικά θα ήταν πχ σαν να διαχωρίζαμε τους Λακεδαιμόνιους από τους Έλληνες.

Αυτό και μόνο αν κατεγράφετο στην υπογραφείσα συμφωνία θα απέκλειε τη χρήση της λέξης Μακεδονία , Μακεδόνας από τρίτους που δεν είχαν ελληνική καταγωγή ,ως αβάσιμης και παντελώς ανιστόρητης.

Αυτή την επιστολή-πρόταση δεν την δημοσιοποίησα πριν λόγω της κρισιμότητας και του ζητήματος και των διαπραγματεύσεων.

Συνημμένα η Επιστολή-Πρόταση

Το 776 π.χ άρχισαν οι πανελλήνιοι Ολυμπιακοί αγώνες.
Οι αγώνες ετελούντο στην αρχαία Ολυμπία ανά 4 ετία 
Σ’ αυτούς συμμετείχαν μόνο Έλληνες την καταγωγή.
Με βάση τα παραπάνω αναμφισβήτητα ιστορικά δεδομένα, ερευνητέο αν συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς αγώνες οι Μακεδόνες.
Ειδικότερα θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί αμάχητα η συμμετοχή του Φιλίππου Β΄ η/και του Μ.Αλέξανδρου . Σε καταφατική περίπτωση ακυρώνεται η βάση της προπαγάνδας της FYROM περί Μακεδόνων με την έννοια του σαφούς διαχωρισμού των από την Ελληνική φυλή , όπως π.χ ήσαν οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες , οι Κορίνθιοι κλπ. 
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να γίνει η όλη «επιχείρηση» με ιδιαίτερα προσεκτικό και αμάχητο επιστημονικό τρόπο.

14/09/2017

*Η Ιωάννα Π.Λαχανά είναι Ποινικολόγος