Πατουλης

Συνάντηση Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη

Συνάντηση Προέδρου ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη , πραγματοποιήθηκε με αντικείμενο συζήτησης τα προβλήματα των Δήμων με το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τις επιχειρησιακές μονάδες ανά Δημοτική Ενότητα, καθώς και η χρηματοδότηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα το μεσημέρι ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.

Ειδικότερα, ο Γ. Πατούλης ζήτησε να υπάρξει πρωτοβουλία από το Υπουργείο Οικονομικών καθώς με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75555/289/6.7.17 που αφορά στον προσδιορισμό της έννοιας της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016, έχουν προκύψει σημαντικά προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις κυρίως Καλλικρατικών δήμων.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει προκαλέσει σύγχυση αφού ερμηνεύεται από τους Ελεγκτές Νομιμότητες με τέτοιο τρόπο που περιορίζει τον αριθμό σύναψης συμβάσεων για χρηματοδοτήσεις έργων, ανά δήμο και όχι ανά Δημοτική Ενότητα.

Αυτό έχει ως συνέπεια ένας δήμος του Προγράμματος Καλλικράτη, ο οποίος προέκυψε μετά από 5 συνενώσεις και λάμβανε μέχρι πρότινος χρηματοδοτήσεις για συμβάσεις έργων και στις 5 Δημοτικές Ενότητες, με το νέο νόμο να περιορίζεται στη σύναψη μόνο μιας σύμβασης .

«Αυτό περιορίζει δραματικά τη δυνατότητα των δήμων που έχουν προκύψει από συνενώσεις να υλοποιήσουν μια σειρά από έργα, ενώ βρίσκονται στον αέρα και οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί για έργων που υλοποιούνται στην παρούσα φάση», σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Ο Υπουργός αφού άκουσε το πρόβλημα επισήμανε ότι θα προχωρήσει σε σχετική συνεννόηση και με τον συναρμόδιο συνάδελφό του Υπουργό Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου προκειμένου να υπάρξει τροποποίηση –διόρθωση της ΚΥΑ.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ έθεσε και το ζήτημα της επίσπευσης των διαδικασιών για την έγκριση των ποσών που προέρχονται από το πακέτο των 325 εκατ. ευρώ για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων.

Ο Γ. Χουλιαράκης σημείωσε ότι, πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και για το λόγο αυτό θα ζητήσει να ενεργοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση των ποσών.

Στη συνάντηση με τον Υπουργό Γ. Χουλιαράκη, εκτός από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη ήταν ο Γ. Μουράτογλου, Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ και ο Δ. Τσιαντής μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα.