Ανασφάλιστα οχήματα. Του Κωνσταντίνου Λουίζου*

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Επικουρικό Κεφάλαιο, από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 θα αρχίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να διαμορφώνει τη λίστα με τα ανασφάλιστα οχήματα, διασταυρώνοντας τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων στη βάση δεδομένων του Κέντρου Πληροφοριών.

Α. Οι επόμενες ενέργειες από τους αρμοδίους φορείς:
Ø  Οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων θα ενημερωθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ότι πρέπει να ασφαλίσουν το όχημά τους εντός 8 ημερών από τη στιγμή που λάβουν τη σχετική ειδοποίηση. Εξαιρούνται μόνο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες.
Ø  Απαραίτητη προϋπόθεση πλέον για την ασφάλιση θα είναι να καταβληθεί πρώτα παράβολο €250 υπέρ του Δημοσίου. Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων πρέπει να το προσκομίσουν, μαζί με την ειδοποιητήρια επιστολή που έλαβαν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στην ασφαλιστική για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Ø  Σε περίπτωση που το παραπάνω δεν γίνει, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τα στοιχεία τους στο Αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής τους για την επιβολή προστίμου.
Το πρόστιμο για ανασφάλιστα δίκυκλα θα ανέρχεται στα €250, για επιβατικά αυτοκίνητα στα €500 και για φορτηγά στα €1.000. Παράλληλα με το τσουχτερό πρόστιμο, οι οδηγοί, ιδιοκτήτες των ανασφάλιστων οχημάτων δεν πρόκειται να αποφύγουν την αφαίρεση πινακίδων, άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος για 6 μήνες.
Ø  Σε περίπτωση που ένα ανασφάλιστο όχημα προκαλέσει ζημιά σε άλλο ασφαλισμένο όχημα, τότε ο νόμος προβλέπει αφαίρεση πινακίδων για 2 χρόνια, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, ποινικές κυρώσεις και τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα.
Ø  Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας χρειάζεται η προσκόμιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Για να επιστραφεί η άδεια ικανότητας οδηγού πριν την χρονική διάρκεια που ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, χρειάζεται να πληρωθεί το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο και να προσκομιστεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Β. Οι επόμενες ενέργειες από τις ασφαλιστικές εταιρίες:
Ø  Οι ασφαλιστικές εταιρίες ετοιμάζουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση ότι δεν προβαίνουν στην ασφάλιση ανασφάλιστου οχήματος, αν δεν έχει πρώτα καταβληθεί το σχετικό πρόστιμο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω του συστήματος της κάθε Ασφαλιστικής εταιρίας, κατά την μετατροπή της αίτησης σε συμβόλαιο ή κατά την εκτύπωση του. Αν κατά τον έλεγχο το όχημα βρεθεί ανασφάλιστο, θα εμφανίζεται στην οθόνη σχετικό μήνυμα προκειμένου να ενημερωθεί ο πελάτης και δεν θα είναι δυνατή η ασφάλιση του οχήματος.

 

Μεριμνήσετε για την έγκαιρη ανανέωση των συμβολαίων των οχημάτων σας πριν την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας ασφάλισης, προκειμένου να μη βρεθείτε στην δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσετε τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία (αναδρομική ασφαλιστική κάλυψη δεν υφίσταται – ένα νέο συμβόλαιο ή ανανεωτήριο που έχει ημερομηνία έναρξης την 1/6, θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι και την 1/6 το αργότερο, εάν εκδοθεί στις 2/6 το όχημα θα εμφανιστεί ανασφάλιστο κατά τον έλεγχο).

  Με ένα κλικ στο https://www.hic.gr/hic/  μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν αυτή την στιγμή είστε ασφαλισμένος ή όχι.
Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να ενημερωθείτε για την ασφάλιση του οχήματός σας, καθώς και για να σας παρουσιάσουμε προτάσεις ασφάλισής του.


*Κωνσταντίνος Λουίζος
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Τηλ.: 6976 001 557
Email:[email protected]
Email:[email protected]
Skype:konstantinos.louizos
http://www.louizosinsurance.com