Φροντίστε το Πεδίον του Άρεως

Οι κάτοικοι δεν ζητάνε τίποτε παραπάνω από το αυτονόητο. Ο φορέας που διαχειρίζεται το Πεδίον του Άρεως να φροντίσει για την λειτουργική , ασφαλή και ποιοτική του αναβάθμιση.

Η αφύπνιση κατοίκων της Αθήνας και η διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την κακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πεδίον του Άρεως , αποτελεί αναμφίβολα ένα πρώτο θετικό σημάδι για το πως οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να αναδεικνύουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινή ποιότητα ζωής και τις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης μέσα στην πόλη.

Παράλληλα, επικαιροποιύνται για μια ακόμη φορά τα καθυστερημένα αντανακλαστικά της θεσμοθετημένης Πολιτείας , με την όποια μορφή της κάθε φορά , ενώ ζητήματα που σχετίζονται με την αισθητική και λειτουργική πορεία της πόλης , αντιμετωπίζονται τουλάχιστον ως θέματα ήσσονος σημασίας.

Οι κάτοικοι της Αθήνας διεκδικούν το αυτονόητο.

Ζητούν , στην συγκεκριμένη περίπτωση, από την Περιφέρεια Αττικής που έχει την ευθύνη διαχείρισης του εν λόγω πάρκου , την λειτουργία του χώρου , σε συνθήκες ασφάλειας και ποιοτικής αναβάθμισης , όπως αρμόζει σε ένα κεντροβαρικό χώρο όπως είναι το Πεδίον του Άρεως .

Αν η Περιφέρεια Αττικής αδυνατεί να πράξει τα αυτονόητα , τότε πολύ απλά και χωρίς χρονοτριβή , ας προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες εκχώρησης της ευθύνης, στον εγγύτερο προς την τοπική κοινωνία θεσμό , που είναι ο Δήμος Αθηναίων.

Ένας χώρος , όπως το Πεδίον του Άρεως , δεν επιτρέπεται να κακοποιείται καθημερινά , ενώ η σημερινή του κατάσταση να στερεί από τους κατοίκους της περιοχής αλλά και ευρύτερα , την φιλοξενία του.

Εδώ και Τώρα να περάσει η διαχείριση στον Δήμο μαζί με τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους προκειμένου το πάρκο να αποκτήσει την λειτουργικότητα αλλά και την αίγλη που στερείται από την αδυναμία του φορέα που το διαχειρίζεται .